+40 372.764.446

 office@asgwind.eu

Certificatul de Operator Economic Autorizat (AEO) este o marcă a calităţii recunoscută internaţional care indică faptul că lanţul internaţional de furnizare al companiei este sigur, iar controalele şi procedurile vamale ale acesteia sunt eficiente şi respectă reglementările în vigoare.