+40 372.764.446

 office@asgwind.eu

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor ("persoanele vizate") care accesează site-ul www.asgwind.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR").

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”).

Prezenta Politică explică practicile online ale ASG WIND TRANSPORT S.R.L. referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.asgwind.ro.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ASG WIND TRANSPORT S.R.L. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, ASG WIND TRANSPORT S.R.L. dorește să informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării.

În plus, vizitatorii site-ului sunt informați prin intermediul prezentei Politici și cu privire la drepturile de care beneficiază.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

ASG WIND TRANSPORT S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-ului înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materiale menționate anterior în niciun mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

Nicio secțiune din conținutul acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al ASG WIND TRANSPORT S.R.L. Prin urmare, vizitatorii site-ului înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil scris al ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal este ASG WIND TRANSPORT S.R.L., societate cu sediul social în Oraş Otopeni, Calea BUCUREŞTILOR Nr. 95 A, etaj 1, judeţ Ilfov.

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

ASG WIND TRANSPORT S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat pe Roland Luca în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor. Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecţia datelor, cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos: e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

ASG WIND TRANSPORT S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (Principiile) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
4. Corecte și actualizate;
5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NESWSLETTER

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Newsletter, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite informări despre serviciile noastre. Datele dumneavoastră cu caracter personal urmează a fi șterse de îndată, atunci când anulați abonamentul din secțiunea de Newsletter.

Vă puteți dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau printr-o solicitare scrisă adresată Responsabilului cu protecția datelor al ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

FORMULAR DE EXPEDIŢIE

Dacă aţi completat Formularul, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul înregistrării şi procesării comenzii dumneavoastră.

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.asgwind.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală pentru ASG WIND TRANSPORT S.R.L. de a proceda în acest mod.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de divulga datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care ASG WIND TRANSPORT S.R.L. colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERȚI, ALTE SITE-URI ȘI SPONSORI

Site-ul www.asgwind.ro poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri, ASG WIND TRANSPORT S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

RETENȚIA DATELOR

ASG WIND TRANSPORT S.R.L. poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Alte obligații legale ale ASG WIND TRANSPORT S.R.L. procese și/sau anchete pot necesita, de asemenea, reținerea anumitor date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au următoarele drepturi în conformitate cu GDPR în ceea ce privește datele personale pe care ASG WIND TRANSPORT S.R.L. le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrare;
2. Dreptul la rectificarea și ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat”);
3. Dreptul la restricționarea prelucrării;
4. Dreptul la portabilitatea datelor;
5. Dreptul de opoziție;
6. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment;
7. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

ASG WIND TRANSPORT S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ASG WIND TRANSPORT S.R.L. precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama ASG WIND TRANSPORT S.R.L. sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Site-ul www.asgwind.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ASG WIND TRANSPORT S.R.L.

ASG WIND TRANSPORT S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. ASG WIND TRANSPORT S.R.L. nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.asgwind.ro. Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.asgwind.ro dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.